23.24. Shell, OK

23.24. Shell, OK
Från Rätt Pris mot Shell och OK

Projekt: Ödbergska sällskapets fotoinventering
Fotograf: Rainer Leander

Område 23

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 09:28:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 09:28:54) Kontakta föreningen