Område 27

Område 27
Område 27
Bebyggelsen längs Själevadsgatan ut mot statsgränsen är av varierande ålder.
Tomterna på översidan av gatan lutar starkt upp mot Åsberget. Ovanför de äldre husen finns ekonomibyggnader, som till en del varit inredda med bostadsrum. Det intressantaste huset Själevadsgatan 30, byggdes under senare delen av 1800- talet.


Se vidstående dokument.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-23 12:25:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-23 12:25:07) Kontakta föreningen