32.19 Elitvaror

32.19 Elitvaror
Elitvaror och Röde Orms-huset. Nygatan.

Område 32, Bild 32:19.

Fotograf: Maj Löfwenmark.


Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-12 11:03:28) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-12 11:03:28) Kontakta föreningen