04.01 Översikt Badhus

04.01 Översikt Badhus
Översikt badhus och  busstation från hoppbacken.
Område 4, bild 4:1
Fotograf Åke Hultman

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 15:59:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 15:59:05) Kontakta föreningen