47.09 Klockstapel

47.09 Klockstapel
Klockstapel
Område:47  Bild.47:09
Fotograf:Tora Engström

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-09 12:21:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-09 12:21:48) Kontakta föreningen