47.27 Uthus med gammal grind efter Villagatan

47.27 Uthus med gammal grind efter Villagatan
Uthus med gammal grind efter Villagatan
Område 47  Bild.47:27
Fotograf: Tora Engström

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-09 12:23:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-09 12:23:09) Kontakta föreningen