12.16.Stora Torget-Sjöbodar

12.16.Stora Torget-Sjöbodar
Vy över Stora Torget
Område 12   Bild 12.16

Fotograf John Hillbom

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 11:20:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 11:20:40) Kontakta föreningen