01c.29 Trafik på Modovägen

01c.29 Trafik på Modovägen
Trafik på Modovägen, timmerbil m.m

Område 1, bild 1c:29
Fotograf Rainer Leander

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-07 11:27:07) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-07 11:27:07) Kontakta föreningen