50.05a Albin Persson

50.05a Albin Persson
Albin Persson  Uppslagsvägen

APS-film nr 35

Område 50  Bild.50:05a

Fotograf:Karl-Göran Rosendal


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 11:13:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 11:13:19) Kontakta föreningen