49.27 Väggmålning Baldersvägen Garagebyggnad

49.27  Väggmålning Baldersvägen Garagebyggnad
Väggmålning Baldersvägen  Garagebyggnad
Område 49  Bild.49:27
Fotograf: Stephan Lundberg

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:43) Kontakta föreningen