49.29 Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad

49.29 Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad
Väggmålning Baldersvägen Garagebyggnad
Område 49  Bild.49:29
Fotograf: Stephan Lundberg

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:53) Kontakta föreningen