49.29 Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad

49.29 Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad
Väggmålning Baldersvägen Garagebyggnad
Område 49  Bild.49:29
Fotograf: Stephan Lundberg

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:53) Kontakta föreningen