10b.02 ABV

10b.02 ABV
ABV  (från museumet)Område 10, bild 10 B:2
Fotograf  Anders Nydahl

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-19 10:53:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-19 10:53:23) Kontakta föreningen