008.34 Stadens fotografier 2 - Folkets park

008.34 Stadens fotografier 2 - Folkets park
Folkets park på 1940-talet.

Bild 8.34

Stadens fotografier 2

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 11:40:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 11:40:53) Kontakta föreningen