08.43 Vegagatan

08.43 Vegagatan
Vegagatan 13  Irland
Arnströms hus
Ägare: Ö-viks Hem


Område 8, bild 8:43
Fotograf E G Arnström
Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:43:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:43:35) Kontakta föreningen