15.34 Vyer över....

15.34 Vyer över....
Vyer över Fjärden, Varvet, Alfredshem och Domsjö.
Se även post 32, 33, 34 och 35

Område 15  Bild 15.34

Fotograf Ola Lundblad
Projekt: Kv Blåsippan - Gullvivan - Vitsippan

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-08 12:44:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-08 12:44:41) Kontakta föreningen