08.26 Vegagatan

08.26 Vegagatan
Vegagatan 23   Skottland
Ägare: Ö-voks Hem   Nyprod.Område 8, bild 8:26
Fotograf E G Arnström

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:42:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 15:42:54) Kontakta föreningen