48.14 Slutet av Kvateret, Stenhamagränd

48.14 Slutet av Kvateret, Stenhamagränd
Slutet av Stenhamragränd

Område 48  Bild.48:14

Fotograf: Andrzej Poniatowski


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 14:44:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 14:44:36) Kontakta föreningen