51.01 Baksidan av Bigatan 1 från Björnavägen

51.01 Baksidan av Bigatan 1 från Björnavägen
Baksidan av Bigatan 1 från Björnavägen

Område 51  Bild.51:01

Fotograf: S Wikland


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 14:35:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 14:35:28) Kontakta föreningen