43.13 Företagshälsovården

43.13 Företagshälsovården
Företagshälsovården

Även parkeringsplats med vattentornet i bakgrunden.

Område: 43  Bild.43:13

Fotograf: Lars Orving

 


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 09:24:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 09:24:55) Kontakta föreningen