52.01 Floragränd 2, Aina Molins målarverkstad

52.01 Floragränd 2, Aina Molins målarverkstad
Floragränd 2  Aina Molins målarverkstad

Område 52  Bild.52:01

Fotograf: Christer Gunnarsson

 

 


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 14:14:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 14:14:25) Kontakta föreningen