25b.23. Centralgatan 26, Melinders kiosk

25b.23. Centralgatan 26,  Melinders kiosk
Centralgatan 26, Melinders kiosk

Ödbergska sällskapets fotoinventering
Fotograf L-E Dahlöf

Område 25

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-04-10 10:53:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-04-10 10:53:47) Kontakta föreningen