25b.24. Centralgatan 26, Melinders kiosk

25b.24. Centralgatan 26, Melinders kiosk
Centralgatan 26, Melinders kiosk

Ödbergska sällskapets fotoinventering
Fotograf L-E Dahlöf

Område 25

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-04-10 10:53:35) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-04-10 10:53:35) Kontakta föreningen