25b.24. Centralgatan 26, Melinders kiosk

25b.24. Centralgatan 26, Melinders kiosk
Centralgatan 26, Melinders kiosk

Ödbergska sällskapets fotoinventering
Fotograf L-E Dahlöf

Område 25

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-04-10 10:53:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-04-10 10:53:35) Kontakta föreningen