25a.07. Myren 7, Bergsgatan 20

25a.07. Myren 7, Bergsgatan 20
Myren 7, Bergsgatan 20, sett från Bergsgatan

Ödbergska sällskapets fotoinventering
Fotograf: L-E Dahlöf

Område 25

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-04-02 08:07:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-04-02 08:07:18) Kontakta föreningen