18a.25 Korsningen Frejgatan/Gammelängsvägen

18a.25 Korsningen Frejgatan/Gammelängsvägen
Korsningen Frejgatan/Gammelängsvägen

Område 18a bild 18a:25

Fotograf Jesse Lind


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 16:23:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 16:23:31) Kontakta föreningen