53.26 Hörnet Nygatan-Centralen

53.26 Hörnet Nygatan-Centralen
Hörnet Nygatan-Centralen

Sett från altanen Nytorgsgatan

Område 53  Bild.53:26

Fotograf: Christer Gunnarsson


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:58:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:58:56) Kontakta föreningen