43.31 Idrotts Fotbollsplanerna

43.31 Idrotts Fotbollsplanerna
Idrotts Fotbollsplanerna

Höjderna mot norr som bakgrund

Område:43  Bild.43.31

Fotograf: Lars Orving  


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 12:33:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 12:33:21) Kontakta föreningen