30b.15 Korsningen Lasarettsgatan och Centralesplanaden

30b.15 Korsningen Lasarettsgatan och Centralesplanaden
Korsningen Lasarettsgatan och Centralesplanaden.
Område 30, bild 30b:15.
Fotograf: Josse Lindh.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-26 12:09:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-26 12:09:48) Kontakta föreningen