49.28 Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad

49.28 Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad
Väggmålning Baldersvägen garagebyggnad
Område 49  Bild.49.28
Fotograf: Stephan Lundberg


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-13 12:52:49) Kontakta föreningen