46.38 Kv Åkern från Skyttegatan transformatorbyggnad

46.38 Kv Åkern från Skyttegatan transformatorbyggnad
Kv Åkern från Skyttegatan transformatorbyggnad
Till höger efter byggnaden bakom träden  ligger Ödbergskagården.
Längs bort på vägen, korsningen Villagatan-Landsjöbacken.
Område:46  Bild.46:38
Fotograf: Göran Hällestrand

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:09:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:09:07) Kontakta föreningen