10b.22 Museirondellen

10b.22 Museirondellen
Museirondellen vid korsningen Backgatan och Lingviksgatan.
Område 10, bild 10 B:22
Fotograf  Anders Nydahl

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-19 10:55:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-19 10:55:13) Kontakta föreningen