53.09 Kv Österike Läroveksgatan 6 Innergård

53.09 Kv Österike  Läroveksgatan 6   Innergård
Kv Österike  Läroverksgatan 6   Innergård

Område 53  Bild.53.09

Fotograf: Christer Gunnarsson


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:56:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:56:41) Kontakta föreningen