53.10 kv Österike Läroverksgatan 6 Infart från Veggatan

53.10  kv Österike  Läroverksgatan 6  Infart från Veggatan
Läroverksgatan 6 Infart från Vegagatan

Kv Österike

Område 53 Bild.53:10

Fotograf: Christer Gunnarsson

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:56:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:56:48) Kontakta föreningen