53.13 Kv Irland Läroverksgatan 8

53.13 Kv Irland  Läroverksgatan 8
Kv Irland Läroverksgatan 8

Konsoler och takstolsspetsar på uthusbyggnad

Område 53 Bild.53:14

Fotograf: Christer Gunnarsson

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:57:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:57:10) Kontakta föreningen