24a.02. Dalgatan

24a.02. Dalgatan
Översiktsbild Dalgatan från hoppbacken

Fotodokumentation av Örnsköldsviks tätort 1999
Fotograf: Bengt Jardstam

Område 24

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:00:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:00:29) Kontakta föreningen