53.12 Kv Irland Läroverksgatan 8

53.12 Kv Irland  Läroverksgatan 8
Kv Irland Läroverksgatan 8

Innergården mot väster

Område 53 Bild.53:12

Fotograf: Christer Gunnarsson

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:57:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-22 08:57:03) Kontakta föreningen