15.19.Info-tavla

15.19.Info-tavla
INFO-tavla över HSB:s bostadsrättförening kv Vitsippan(Uppfört 1987 - 1989)
Område 15   Bild 15.19

Fotograf Ola Lundblad
Projekt: Kv Blåsippan - Gullvivan - Vitsippan

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 08:37:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 08:37:03) Kontakta föreningen