007.17 Stadens fotografier 1 - Vy från 1906

007.17 Stadens fotografier 1 - Vy från 1906
Vy från 1906.

Bild 7.17

Stadens fotografier 1

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 08:17:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 08:17:13) Kontakta föreningen