007.05 Stadens fotografier 1 - Hotell Örn

007.05 Stadens fotografier 1 - Hotell Örn
Hotell Örn brinner 1936.

Bild 7.5

Stadens fotografier 1

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 08:16:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 08:16:24) Kontakta föreningen