007.24 Stadens fotografier 1 - Mon med kustlandsvägen 1910

007.24 Stadens fotografier 1 - Mon med kustlandsvägen 1910
Parti av Mon 1910 med kustlandsvägen.

Bild 7.24

Stadens fotografier 1

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 08:17:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 08:17:40) Kontakta föreningen