26.16 Sopstation

26.16 Sopstation
Sopstation och järnvägskorsning.
Område 26, bild 26:16.
Fotgraf Lars Parkman.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-15 14:18:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-15 14:18:26) Kontakta föreningen