51.05 Krokvägen 8 samt Rundsvängen

51.05 Krokvägen 8 samt Rundsvängen
Krokvägen 8  samt Rundsvängen

Område 51  Bild.51:05

Fotograf: S Wikland


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 14:35:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 14:35:44) Kontakta föreningen