01c.20 Stationsbyggnadens entré

01c.20 Stationsbyggnadens entré
Stationsbyggnadens entre till f.d väntsal
Område 1, bild 1c:20
Fotograf Rainer Leander

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:35) Kontakta föreningen