28.15 Terassen. Västra Parkeringsplatsen

28.15 Terassen. Västra Parkeringsplatsen
Terassen. Västra Parkeringsplatsen.
Område 28, bild 28:15.
Fotograf: Barbro Bruno.

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-04-12 11:51:57) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-04-12 11:51:57) Kontakta föreningen