52.06 Floragränd 5 - Veterinärstation

52.06 Floragränd 5 - Veterinärstation
Floragränd 6    Veterinärstation

Område 52  Bild.52:06

Fotograf: Christer Gunnarsson


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 14:14:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-21 14:14:43) Kontakta föreningen