51.04 Bigatan 21 från Krokvägen

51.04 Bigatan 21 från Krokvägen
Bigatan 21 från Krokvägen

Område 51 Bild.51:04

Fotograf: S Wikland

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 14:35:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 14:35:40) Kontakta föreningen