29.01 Varvsberget

29.01 Varvsberget
Översikt område 29 från Varvsberget.
Område 29, bild 29:1.
Fotograf: Göran och Anna-Britta Holgén.

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-16 10:48:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-16 10:48:34) Kontakta föreningen