29.36 Högbergsplan 3

29.36 Högbergsplan 3
Högbergsplan 3 (baksida)
Område 29, bild 29:36.
Fotograf: Göran och Anna-Britta Holgén.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-16 10:48:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-16 10:48:18) Kontakta föreningen