26.05 Dalgatan från Själevadshållet

26.05 Dalgatan från Själevadshållet
Dalgatan 
från Själevads hållet.
Område 26, Bild 26:5.
Fotograf Lars Parkman.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-15 14:35:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-15 14:35:25) Kontakta föreningen