02.35 Örnfrakt

02.35 Örnfrakt
Örnfrakt  från Järnvägsgatan
Område 2, bild 2:35
Fotograf Andreas Svensson 


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 16:14:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 16:14:53) Kontakta föreningen