15.35.Vy över staden

15.35.Vy över staden
Vyer över staden, fjärden, varvet, Alfredshem och Domsjö.
Se även post 32, 33, 34 och 35.


Område 15  Bild 15.35

Fotograf Ola Lundblad
Projekt: Kv Blåsippan - Gullvivan - Vitsippan

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 12:44:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-08 12:44:47) Kontakta föreningen